UDĚLENÉ ZÁŠTITY

Univerzitní osmy patří k nejprestižnějším univerzitním sportovním akcím v České republice. Proto se každoročně koná i pod záštitou nejvýznamnějších institucí České republiky.

Záštitu nad Univerzitními osmami převzali rektoři:

  • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – rektor Univerzity Karlovy
  • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. – rektor ČVUT v Praze
  • prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. – rektor ČZU v Praze
  • prof. Ing. Hana Machková, CSc. – rektorka VŠE v Praze
  • prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. – rektor VŠB – TU Ostrava
  • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. – rektor Univerzity Pardubice
  • doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. – rektor Masarykovy univerzity