MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

POSÁDKA MENDELU

MENDELU MUŽI

Jakub Rozlivka
Michaela Kovářová
Rozálie Ingerlová
Eliáš Patrik
Tomáš Nahodil
Vojtěch Vít
Martin Vořechovský
Ondřej Svoboda
K. Barbara Rájová