UNIVERZITNÍ OSMY PRAHA 2020

Český veslařský svaz, Česká asociace univerzitního sportu, Skitour Klub, Veslařský klub Slavia Praha

Pátek 12. 6. 2020

Přihlášky do 1. 6. 2020 (pondělí)

Přihlašování pouze on-linehttp://www.veslo.cz

Zahraniční posádky na tomas.macas@upce.cz

Startovné za posádku univerzity v rámci závodu Univerzitní osmy je zpoplatněna částkou 10 000 Kč. Částka mimo jiné zahrnuje zapojení univerzity do celostátní komunikační kampaně.

Losování: dne 3. 6. 2020 (středa) v 15:00 hodin v kanceláři sekretariátu ČVS. V zápise o losování budou uvedeny pokyny pro umístění lodí mimopražských účastníků.

Prezentace: v pátek 12. 6. 2020 ve 12:00 hodin v klubovně na loděnici Bohemians. Při prezentaci proběhne kontrola studentských průkazů a diplomů závodníků. Závodníci musí být registrováni u ČVS nebo ČAUS

Dráha na Vltavě pro 5 lodí na 1 000 m. Start na 1 000 m volný, cíl na pravé straně mezi Železničním a Palackého mostem.

Poznámky:

1. Závod Univerzitní osmy Praha (dále jen U8) se uskuteční v pátek 12. 6. 2020 v odpoledních hodinách. Závod se jede zároveň jako Akademické mistrovství České republiky s mezinárodní účastí (dále jen AMČR).

2. Závod je I. kolem Poháru univerzit ve veslování 2020.

3. Finále mužů bude startovat v 18:15.

4. Každá posádka startuje na vlastní nebezpečí a musí dodržovat plavební řád.

5. Start prvního závodu v odpoledních hodinách.

6. Přesný časový pořad bude stanoven při losování.

7. Závod se jede na trati 1 000 m, při více než pěti lodích se uskuteční rozjížďky postup 3 + 2. V případě že počet přihlášených lodí bude více než 10, budou postupovat vítězové rozjížděk a posádky s nejlepším časem.

8. Do závodu se mohou přihlásit pouze posádky, reprezentující jednotlivé univerzity či VŠ. Společenství univerzit či VŠ není možné. V závodě mužů mohou v posádkách startovat i ženy.

9. Závodu U8 se mohou účastnit studenti vysokých škol, prezenčního i dálkového studia. Podmínkou je odpovídající potvrzení o studiu, nebo výpis z karty studenta, které zástupce univerzity musí předložit při prezentaci. V závodu U8 je dovoleno mít v jedné osmiveslici max. 3 absolventy.

10. Součástí závodu U8 je AMČR. Titul AMČR, může získat pouze posádka, která je složená čistě ze studentů, tzn., že závodník je zapsán ke studiu, je aktivní student, nebo úspěšně ukončil studium SZZ v roce 2019.

11. Vážení kormidelníků proběhne při prezentaci.

12. Schůzka zástupců univerzit a prezentace, při níž proběhne kontrola studentských průkazů (diplomů absolventů) závodníků, proběhne v pátek 12. 6. 2020 ve 12:00 v klubovně na loděnici Bohemians.

13. Vítězné posádky AMČR získají titul „AKADEMICKÝ MISTR ČR NA OSMIVESLICI“.

14. Startovné za posádku univerzity v rámci závodu Univerzitní osmy je zpoplatněna částkou 10 000 Kč. Částka mimo jiné zahrnuje zapojení univerzity do celostátní komunikační kampaně.

15. Za neúčast na schůzce zástupců univerzitní posádky, bude posádce uděleno napomenutí.

16. Změny v posádkách na schůzce zástupců budou zpoplatněny: změna v posádce 200 Kč.

17. Dohláška posádky na schůzce zástupců 2000 Kč.

PŘEHLED ZÁVODŮ (dle pravidel ČVS a ČAUS; součást Poháru univerzit 2020):

12. 6. 2020 (pátek)

1.    8x+ mix žcim/žkym ročník párových osem mladšího žactva, hoši a dívky (4+4)

2.   4+ mix ročník Poháru Leontínky pro handicapované sportovce

3.   8+ ž akademici ročník Univerzitních osem

4.   8+ m akademici ročník Univerzitních osem

ČASOVÝ POŘAD:

12. 6. 2020 (pátek)

1.   8+mA žA univerzitní rozjížďky

2.   8x+ mix žcim/žkym (dělené závody)

3.   4+ handicapovaní sportovci

4.   8+žA  univerzitní finále C, B

5.   8+mA univerzitní finále C, B

6.   8+žA ž univerzitní finále A

7.   8+žA m univerzitní finále A