Přečtěte si hygienická opatření v rámci Univerzitních osem a 107. ročníku AXA Primátorek

Přečtěte si hygienická opatření v rámci Univerzitních osem a 107. ročníku AXA Primátorek

Již tento víkend, 18. – 20. září, se na náplavce Rašínova nábřeží uskuteční závody Univerzitních osem a 107. AXA Primátorky. Z důvodu šířící se pandemie COVID-19 se závodů nezúčastní žádný český reprezentant nominovaný na blížící se mistrovství Evropy, ani nikdo z členů národního družstva do 23 let, které závodilo na evropském šampionátu v Německu. Závody i doprovodný program na pražském nábřeží proběhne za zvýšených hygienických a bezpečnostních pravidel.

Poprvé bude zázemí pro diváky na obou březích Vltavy, a to jak na Rašínově, tak i na Hořejším nábřeží, čímž se zajistí menší koncentrovanost lidí na jednom místě. Mezi nábřežími bude jezdit přívoz. V zázemí bude divákům k dispozici dezinfekce a byť celá akce proběhne výhradně v otevřených prostorách, návštěvníkům doporučujeme použít roušky zakrývající nos a ústa. Vzhledem k aktuální situaci žádáme o dodržování pravidla 3R, a to jsou: roušky, (dezinfekce) rukou a rozestupy. „Zároveň apeluji i na dodržování čtvrtého R, tedy zdravého rozumu,“ říká David Douša z pořadatelské agentury RAUL.

Ve stejném rozsahu budou hygienická a bezpečnostní opatření dodržovat i všichni dodavatelé a partneři 107. AXA Primátorek, kteří připravili pro návštěvníky doprovodný program během celého víkendu. K dispozici budou po celou veškeré potřebné hygienické pomůcky, dezinfekce a nejvíce vytížená místa budou pravidelně dezinfikována.

Co se týče maximální bezpečnosti, myslíme nejen na návštěvníky, ale také na organizátory a sportovce. Ceremoniály vítězných posádek budou probíhat v dostatečném časovém rozestupu a jednotlivé posádky se mezi sebou nebudou potkávat a zároveň budou i v bezpečné vzdálenosti od diváků.

Předávání medailí proběhne bezkontaktně a bez tradičních zvyků, jako je například přípitek ze společné vítězné lahve. V zázemí po dojezdu bude možné, aby pouze jedna posádka byla na platě a střídala se s jinou v dostatečném časovém rozmezí. V neposlední řadě i pro mimopražské kluby bude zázemí loděnic přizpůsobeno tak, aby nedošlo mezi jednotlivými posádkami k přímému kontaktu. V objektech loděnic budou rozestavěny stany s mobilními toaletami a pitnou vodou. Ve všech prostorách veslařských klubů bude nutné nosit roušku.

Prosíme návštěvníky, aby pečlivě zvážili svůj zdravotní stav a nepodceňovali jakékoliv příznaky. Na místě konání závodů dbejte bezpečnosti své i svého okolí a snažte se vyhnout přímému kontaktu s ostatními. Využijte například možnosti plateb kartami, nezapomeňte, že zázemí najdete letos na obou stranách Vltavy a dbejte všech pokynů pořadatelů. Pokud budete dodržovat pravidlo 3R, měli byste být nanejvýš v bezpečí.

Vstup na 107. AXA Primátorky je na celý víkendový program zdarma. Těšíme se s vámi na viděnou a protože je lepší věci opakovat dvakrát než o nich vůbec nehovořit, hygienická pravidla najdete níže i v bodech.

ZÁZEMÍ ZÁVODU
• Zázemí závodu je umístěno na náplavce Rašínova a Hořejšího nábřeží.
• Akce probíhá pouze v otevřených venkovních prostorách.
• Návštěvníci náplavky neplatí vstupné
• Žádná část zázemí závodu není v krytém prostoru.
• Cíloviště je rozmístěno tak, aby bylo zamezeno shlukování návštěvníků na
jednom místě a měli tak možnost se volně procházet a dodržovat dostatečné
rozestupy.
• Zázemí je koncipováno pro bezpečný pohyb povoleného počtu návštěvníků.
• Doporučujeme, pokud nebude možné dodržet 2m odstup, použít roušku
zakrývající nos a ústa.
• V prostoru zázemí budou rozmístěna hygienická doporučení a pokyny pro
návštěvníky akce.
• Po celou dobu akce bude probíhat průběžný dohled v zázemí.

DEZINFEKCE NA KLÍČOVÝCH MÍSTECH
• V rámci celého zázemí budou volně dostupné hygienické a dezinfekční
prostředky v dostatečném počtu.
• Klíčová místa budou pořadatelem pravidelně dezinfikována (toalety, místa pro sezení, apod.).

STÁNKY DOPROVODNÉHO PROGRAMU
• Všichni partneři a dodavatelé v celém zázemí závodu budou mít u svých míst dostupnou dezinfekci a budou dbát na hygienická opatření.
• Na svých stáncích zajistí provoz tak, aby nedocházelo ke shlukování lidí,
a zajistí dostatečné rozestupy.
• Zajistí pravidelnou dezinfekci svého prostoru.
• V kavárně bude zajištěna možnost bezhotovostní platby a personál bude
pracovat s rouškou zakrývající nos a ústa a v hygienických rukavicích.

CEREMONIÁLY
• Ceremoniály vítězných posádek budou probíhat vždy s dostatečnými časovými rozestupy.
• Bude zajištěný rozestup min. 2 metry od přihlížejících diváků.
• Ceremoniály proběhnou bez podávání ruky a společných přípitků z jedné
vítězné lahve.
• Vítězné posádky si budou brát medaile z podnosu bez kontaktu s pořadateli.
• Na předávacím pontonu budou přítomni pouze dekorující osoby určené OV, všichni vybaveni nasazenou rouškou
• Dekorovaná posádka bude nastupovat s nasazenými rouškami, pouze po
nezbytnou dobu fotografování bude možné roušky sundat

CÍLOVIŠTĚ – ROZHOVORY
• Veškerá potřebná technika, se kterou přijdou do styku účastníci rozhovorů, bude pravidelně dezinfikována (mikrofony, apod.).
• Bude zajištěný rozestup min. 2 metry od přihlížejících diváků a dostatečný
časový rozestup mezi jednotlivými rozhovory.

DOPORUČENÍ
● Sledujte pravidelně aktuální informace, pravidla a doporučení vydaná MZ ČR.
● Zdravotní stav – pakliže se necítíte dobře, zvažte svou účast na akci.
● Cash-less, bezhotovostní platby – omezení kontaktu mezi personálem
a návštěvníky.